Віртуальны музей пісьменніка-земляка
Франца Іванавіча Сіўко
3-я ЗАЛА 2-я экспазіцыя
Крытыкі пра творчасць Ф. І. Сіўко
Г. М. КІСЛІЦЫНА
ЖЫЦЦЁВЫ СЦЭНАРЫЙ АСОБЫ Ў ПРОЗЕ ФРАНЦА СІЎКО
Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі
(Паступіў у рэдакцыю 07. 05. 2013)   скачать
Шарж П. Козіча
Шарж П. Козіча
{{{
ІВАН ШТЭЙНЕР: ДОБРЫ ДЗЕНЬ, ФРАНЦ ІВАНАВІЧ!
(фрагменты артыкула, “ЛіМ”, 22 сак. 2002 г.)
З аўтарам артыкула, 1975 г.
З аўтарам артыкула, 1975 г.
Кнігі для дзяцей ў электронным варыянце
Асобная старонка творчай біяграфіі Ф. Сіўко – творы для дзяцей. Першая яго казка “Пчолка і Абыяк” была надрукаваная ў газеце “Віцебскі рабочы” 15 чэрвеня 1991 года. Затым казкі і апавяданні пісьменніка з’яўляліся ў газеце “Сцяг працы”, у часопісе “Беларусь”, у альманаху “Ратуша”. У 2009 г. казка “Бобрык Плясік і Цімоша” ўвайшла ў калектыўны зборнік “Блакітная кніга ў творах беларускіх пісьменнікаў” выдавецтва “Мастацкая літаратура”. А ў 2022 г. яна разам з апавяданнем “Крыжанкі” была выдадзена асобнаю  аднайменнаю кнігай.
Кніга нарысаў
“Што раньш было”
ў электронным
варыянце
(гл.)